Press releases

16-04-2015

Eerste ondertekening FNV Metaal Code Duurzaam Marktgedrag

Vandaag hebben KMWE, DutchAero (100% dochterbedrijf van KMWE), en Van Hoorn Buigtechniek als eerste bedrijven de Code Duurzaam Marktgedrag Metaal van FNV Metaal ondertekend. De Code is een instrument om een gesprek tussen werknemers en werkgever op gang te brengen over de uitdagingen in de Brabantse metaal en techniek sector, alsmede werkzekerheid en flexibiliteit in de keten en in de regio. Zowel de werkgevers als de werknemers hebben hun handtekening gezet.

In februari dit jaar is de Code gelanceerd en in ontvangst genomen door Gedeputeerde Bert Pauli van de Provincie Noord-Brabant. De Code met een werkboek wordt inmiddels uitgereikt aan werkgevers, ondernemingsraden en kaderleden van de vakbond. Partijen als FNV Metaal en VHP2 maar ook Metaalunie, FME,  Brainport Industries College, SBI/Formaat, Linxx  en Basis & Beleid bieden advies en workshops aan.

Investeren in mensen is investeren in techniek
In toenemende mate verlangt de markt -naast oog voor prijs en kwaliteit- aandacht voor innovatie en flexibiliteit. Het is als bedrijf de kunst snel en adequaat op de op steeds wisselende omstandigheden  in te spelen. Maar hoe organiseren we deze transities zodat ze voor onderneming en werknemer een positieve uitdaging in plaats van een bedreiging zijn? Het motto van FNV Metaal is ‘geen technologische innovatie zonder sociale innovatie’, oftewel: “Investeren in mensen is investeren i n techniek”. Met deze Code werken alle betrokkenen aan het professionaliseren van werknemers en werkgevers, goede  arbeidsverhoudingen, een prettig werkklimaat en leggen hiermee de basis voor werkzekerheid op regionaal niveau.

De code gaat in op zaken als : ‘Hoe ga je met elkaar om; hoe blijf je je ontwikkelen en wat is je invloed in het werk?’ Het biedt een handvat voor een open gesprek tussen werkgevers en werknemers.

In goed overleg met werkgevers en werknemers
FNV Metaal bestuurder Ron van Baden: “It takes two to tango….veranderen doe je samen. In goed overleg zetten werkgever en werknemers een permanent lerende bedrijfscultuur in gang. En werken samen aan respectvol gedrag en meer invloed voor medewerkers op de koers van het bedrijf en de werkprocessen. KMWE, DutchAero en Van Hoorn Buigtechniek, de eerste ondertekenende werkgevers en werknemers, geven aan dat zij vernieuwing zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat ze willen werken aan arbeidsverhoudingen die passen bij deze nieuwe tijd. Dit sluit ook naadloos aan bij de FNV Metaal Vernieuwingsagenda. Zij geven het goede voorbeeld. Ik zou zeggen: wie volgt…?”

Edward Voncken, CEO KMWE / DutchAero: “De Code bestaat uit 3 elementen: Gedrag, Ontwikkeling en Invloed. Dit biedt de bestuurder en de ondernemingsraad handvaten om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en daarmee de medewerkers beter te kunnen boeien en binden aan ons bedrijf. Zowel KMWE, DutchAero als de ondernemingsraden onderschrijven deze uitgangspunten volledig. Binnen KMWE voldoen wij reeds grotendeels aan deze elementen . Bij DutchAero gaan we er hard aan werken hieraan spoedig te voldoen. Dat er bij DutchAero nog flinke stappen gezet moeten worden, heeft te maken met een overgangsfase, aangezien DutchAero in februari 2014 overgenomen is door KMWE. Bij DutchAero zal vooral het punt ‘Leren en Ontwikkelen van de Medewerkers’ als eerste opgepakt worden.

Lars van der Hoorn, directeur Van der Hoorn Buigtechniek: “ Voor ons is de Code zeer herkenbaar. Samenwerking vormt het interne succes van ons bedrijf. Toen ik de Code voorlegde aan de werknemers was hun reactie: ‘dit doen we zo al; dus we zijn het er mee eens’. Ook voor de regio heeft deze Code meerwaarde. We bouwen gezamenlijk aan een sterke toeleverketen en de Code ondersteunt dit.”

Meer informatie:  www.codeduurzaammarktgedragmetaal.nl


Van links naar rechts: OR DutchAero_Ben Dekkers, CEO Edward Voncken, OR KMWE_Koen de Jong


CEO Edward Voncken met alle vertegenwoordigers van OR KMWE en OR DutchAero

Fotografie tijdens ondertekening: Boyd Smith

KMWE
Contact
KMWE
Visiting address
Croy 11
5653 LC Eindhoven
Postal address
P.O. Box 7930
5605 SH Eindhoven
Telephone
+31 (0)40 256 11 11
E-mail
info@kmwe.com

DutchAero
Visiting address
Zwaanstraat 1
5651 CA Eindhoven
Postal address
P.O. Box 80061
5600 KA Eindhoven
Telephone
+31 (0)40 257 84 84
E-mail
sales@dutchaero.nl
KMWE Group
History
Strategy
Quality & Policies
Partners & Platforms
Capabilities
Machining
Assembly
Sheet Metal Fabrication
Thermal Spraying
Engineering
Additive Manufacturing
Locations
Netherlands - KMWE
Netherlands - DutchAero
Malaysia
India
Markets
Aerospace & Defence
Semiconductor
Medical & Diagnostics
Industrial automation
News & Press
Publications
Exhibitions
News
Press releases
Social media
Archive
Career
Working at KMWE
Vacancies
Training on the job
Internship
Contact
The Netherlands
Malaysia
Address & Route
Internal
Internal
Social bookmarks
© KMWE 2017


KMWE
Chamber of Commerce
Eindhoven, NL
Number: 17054389
VAT number:
NL007563553B01

DutchAero
Chamber of Commerce
Eindhoven, NL
Number: 17175694
VAT number:
NL814317388B01

Website by Not on Paper